Aanvragen

Via het MIT Zuid-webportal kunt u MIT-subsidies aanvragen en beheren. Meer informatie hierover vindt u in het aanvraagformulier bij documenten.

MIT Haalbaarheidsprojecten:
12 april 2021 van 9.00 uur tot 13 september 202117.00 uur.
Deze is momenteel gesloten vanwege overschrijding van het budget.

Voor dit instrument geldt dat de behandeling plaatsvindt op volgorde van indiening (first come, first serve). De dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, geldt hierbij als ijkmoment. Alle volledige aanvragen die op 20 april 2021 worden ontvangen worden gelijk behandeld. De beoordelingsvolgorde van deze aanvragen wordt bepaald door middel van loting.

R&D samenwerking:
1 juni 2021 van 9.00 uur tot 13 september 2021 17.00 uur

Voor dit instrument wordt het tendermechanisme toegepast. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag