Let op: model projectplan bij OPZuid 1B2 aanvraag per 21/6/2018 gewijzigd

Per 1 juni is het loket geopend voor subsidieaanvragen in het kader van OPZuid prioriteit 1B2 Valorisatievermogen MKB. Helaas is in de informatie die wij op deze website over deze openstelling verstrekken een fout geslopen. Onze excuses hiervoor. In de tekst is gelinkt naar een oude versie  van het model projectplan, bijlage E bij de aanvraag. In deze oude versie ontbreekt paragraaf 3.2, waarin gevraagd wordt naar een ‘Proof of principle’. Projecten moeten zijn voorzien van een beschrijving van het proof of principle en het perspectief na afloop van het project. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe is de businesscase opgebouwd?

Wij hebben op 21/6/2018 de juiste versie toegevoegd. Hebt u tussen 1/6/2018 en 21/6/2018 het model projectplan bijlage E gedownload, check dan a.u.b. of u over de juiste versie beschikt.  Indien paragraaf 3.2 ontbreekt, dan is het belangrijk dat u deze aanvult.

U kunt de  juiste versie van Bijlage-E-Model-projectplan-1 hier downloaden.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier