Vanaf 1 juni, 9.00 uur tot 30 november 2018, 17:00 uur, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten onder de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2).

Welke projecten komen in aanmerking?

Bij investeringsdoelstelling 1B2 “Valorisatievermogen voor het MKB staat het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters centraal. De primaire doelgroep is het MKB (bestaand en nieuw) binnen de 7 geïdentificeerde topclusters, voor zover actief binnen cross-overs tussen de internationale top-clusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters. Daarnaast kunnen ook het grootbedrijf en kennisinstellingen in samenwerking met het MKB subsidie ontvangen. Een cross-over met en tussen topclusters is een vereiste.

Projecten moeten zijn voorzien van een beschrijving van het proof of principle en het perspectief na afloop van het project. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe is de businesscase opgebouwd?

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

In totaal is € 6.108.618 EFRO subsidie beschikbaar.

De maximale subsidie voor individuele projecten is € 250.000 met een subsidiepercentage van maximaal 25%. Voor samenwerkingsprojecten is de minimale subsidiehoogte € 350.000 en de maximale hoogte € 750.000, met een subsidiepercentage van maximaal 35%.

Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat na afloop van de aanvraagperiode gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking op een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de subsidieregeling. Een onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen.

Verschil met 1B2-subsidieregeling van 2017

In vergelijking tot de subsidieregeling 1B2 uit 2017 zijn er twee wijzigingen:

  • Als onderdeel van het beoordelingsproces toegevoegd dat de deskundigen aanvragers kunnen uitnodigen om een verhelderende toelichting over hun project te geven.
  • Aan het format van het projectplan is een vraag toegevoegd over het in het project toegepaste proof of principle.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor OPZuid-subsidie, dient u een projectaanvraag in te dienen bij Stimulus Programmamanagement via de digitale webportal. Uw aanvraag dient uiterlijk op 30 november 2018, 17:00 uur volledig en in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn.

Belangrijke documenten:

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.