Veel belangstelling bij MKB voor corona herstelprogramma in Zuid-Nederland

Ondernemers weten de weg te vinden naar het Europese corona herstelprogramma REACT-EU, dat op regionale schaal uitgevoerd wordt. De eerste openstellingen van het subsidieloket in  Zuid-Nederland hebben tot ruim 100 projectaanvragen geleid. 

Tijdens de gerichte provinciale openstellingen van 29 maart t/m 16 april jl. werden ruim 40 projecten ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Ook voor de huidige brede openstelling, waarvoor het loket op 26 april open ging, is veel animo. Er zijn al meer dan 60 projectaanvragen binnengekomen, wat betekent dat alle subsidieplafonds worden ingevuld of zelfs zijn overschreden.

De komende tijd worden alle projectaanvragen gecontroleerd op volledigheid en inhoudelijk beoordeeld door deskundigencommissies. We streven ernaar om alle aanvragers aan het begin van de zomer uitsluitsel te geven of hun project subsidie krijgt. Daarna zullen we de projecten die subsidie ontvangen publiceren op onze website.

REACT-EU

REACT-EU is een reactie is van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s. Daarvan gaat 49,5 miljoen euro naar Zuid-Nederland. Om de middelen zo snel mogelijk weg te kunnen zetten, wordt REACT-EU uitgevoerd binnen de kaders van de lopende EFRO-programma’s, zoals OPZuid. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf maatschappelijke transities. Daarnaast heeft elke provincie specifieke subsidiabele activiteiten benoemd die van belang zijn voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Meer informatie over de subsidiabele activiteiten in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland vindt u in de factsheetSubsidie kan aangevraagd worden door MKB-bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Zuid-Nederland.

Regionale Innovatiestrategie

Alle subsidiabele activiteiten passen binnen binnen de kaders van de Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie 2021-2027 (RIS3) en toekomstgerichte vernieuwing. Naast technologische innovatie is er ruimte voor projecten met sociale en / of organisatorische innovatie, waarbij er wel aantoonbaar sprake moet zijn van een vernieuwende component.

Zuid-Nederland heeft als missie om vanuit haar specifieke kracht innovatie te stimuleren die economische impact heeft in Zuid én op regionale én (internationale) schaal tot maatschappelijke impact leidt. Vijf grote transities staan daarbij centraal, die aansluiten op de thema’s van de Europese Green Deal: de energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw- en voedings- en gezondheidstransitie.

De uitdaging is om via toekomstgerichte investeringen sterker uit de crisis te komen en daarbij een zo groot mogelijk deel van de zwaar getroffen sectoren te behouden in termen van activiteiten, bedrijvigheid en banen.

 

Logo REACT-EU - kleur voor Office (PNG)
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag