Prioriteiten

Het Operationeel Programma Oost-Nederland richt zich op twee prioritaire assen, twee investeringsprioriteiten en vier specifieke doelstellingen:

 1. Prioritaire as 1: Innovatie
 • Investeringsprioriteit 1B: Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs
  • Specifieke doelstelling A: het stimuleren van (verdere) clustervorming en netwerken
  • Specifieke doelstelling B: het bevorderen van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB

Er is een voucherregeling voor het toetsen van de haalbaarheid van businesscases. Daarnaast wordt gefocust op valorisatie in kleine innovatieprojecten.

 1. Prioritaire as 2: Koolstofarme economie
 • Investeringsprioriteit 4F: Bevordering van onderzoek, innovatie en adoptie van CO2-arme technologieën
  • Specifieke doelstelling C: het stimuleren van (verdere) clustervorming en netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieën
  • Specifieke doelstelling D: het bevorderen van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieën, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB

Voor wie?

 1. Alle natuurlijke en rechtspersonen die een project uitvoeren dat ten goede komt aan de regio Oost-Nederland kunnen in aanmerking komen.

Meer informatie

www.op-oost.eu/