Prioriteiten

De hoofdthema’s en prioriteiten voor het Interreg VB-programma North Sea Region zijn:

  • ‘Thinking growth – Revitalising economies in the North Sea Region’. Het zwaartepunt ligt in deze prioriteit op stimulering van innovatie en kenniseconomie. Centraal staat samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en overheid in strategische sectoren;
  • ‘Renewable North Sea Region – Continuing to lead on sustainable growth’. Dit thema richt zich grotendeels op duurzame producten en diensten en het efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen;
  • ‘Green Mobility – Leading the way in sustainable transport and logistics’. De kern is hier gemeenschappelijke planning en ontwikkeling van logistiek en duurzame mobiliteit.

Voor wie?

Iedereen met een transnationaal samenwerkingsproject dat ten goede komt aan het programmagebied komt in aanmerking. Er wordt gewerkt met projectoproepen, in de vorm van een tweetrapsraket. In de voorbereiding zijn de PSR en CETSI-regelingen van toepassing.

Meer informatie

www.northsearegion.eu

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg/programmas/interreg-north-sea-region-nsr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier