Prioriteiten

Tot 2020 biedt het onderzoeksprogramma Horizon 2020 veel mogelijkheden. Dit programma koppelt onderzoek expliciet aan innovatie en is gericht op het op de markt brengen van goede ideeën. De nadruk ligt op industrieel onderzoek en experimenten. Het programma streeft daarbij naar volledige toegankelijkheid voor kennisinstellingen en bedrijfsleven (met name MKB). Het programma bestaat uit drie pijlers, namelijk:

  1. Excellente wetenschap;
  2. Industrieel leiderschap;
  3. Maatschappelijke uitdagingen.

Voor alle pijlers en de onderdelen binnen die pijlers bestaan werkprogramma’s voor de jaren 2014 en 2015. Alle werkprogramma’s zijn te vinden op het participants portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp.

Voor wie?

Maatwerk per call.

Meer informatie

Neem contact op met het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, via bovenstaande URL-link of telefonisch via nummer 0032 2 29 91 11 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier