Europese Green Deal: Voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

Onlangs verscheen het artikel “Europese Green Deal: Voorschot op herziening staatssteunregels en de AGVV” in het Tijdschrift voor Staatssteun. Graag brengen wij u middels dit bericht hiervan op de hoogte.

Het zal u niet ontgaan zijn dat het thema klimaatneutraliteit binnen alle Europese programma’s prioriteit heeft. Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Het thema ‘Bevordering duurzame energie’ binnen het OPZuid 2014-2020 programma sluit uitstekend aan op de gestelde doelen van de Green Deal om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken.

De OPZuid projecten binnen deze prioriteit dragen bij aande energietransitie om zo de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (als zond, wind, water en biologische materialen) te versnellen. Binnen het huidige OPZuid programma hebben projecten voornamelijk subsidie ontvangen voor ondersteuning van de eerste toepassing van nieuwe technologieën en instrumenten in woonwijken.

Ook in de nieuwe programmaperiode van 2021-2027 zal de nadruk blijven liggen op het thema ‘Bevordering duurzame energie’. Met de benoeming van de vijf grote transities (klimaat, energie, gezondheid, landbouw & voeding en grondstoffen) in de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) zal het Europese programma OPZuid 2021-2027 opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen die omschreven staan in de Green Deal.

Met een regionale besteding van middelen is een goede onderbouwing van geoorloofde staatssteun noodzakelijk. Staatssteun is verboden omdat het bedrijven die de steun ontvangen een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van hun concurrenten. Een van de handvatten om toch rechtmatig steun te kunnen verlenen is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De hamvraag is echter: Is de AGVV voldoende toegerust om de grote ambitie van de Green Deal waar te kunnen maken?

In het onderstaande artikel nemen wij u graag mee in de bevindingen rondom bovenstaande hamvraag en in de ervaringen van recente OPZuid projecten die gericht zijn op duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving. Welke lessen kunnen we hieruit leren en welke (on)mogelijkheden biedt de AGVV?

Bekijk het artikel hier.

Afbeelding van het artikel in het Tijdschrift Staatssteun genaamd Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier