CrossRoads2 levert grote bijdrage aan innovatie in grensregio

Onlangs is in opdracht van het grensregio programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland een impactevaluatie uitgevoerd van de projecten die tot nu toe subsidie hebben ontvangen. Omdat het programma en alle projecten nog in volle gang zijn, is het voorbarig om nu al een uitspraak te doen over de uiteindelijke resultaten en totale impact van het programma. Echter, in deze gevorderde fase wordt wel al goed duidelijk welke bijdrage de projecten leveren aan de programmadoelstellingen. De resultaten dienen als input bij de ontwikkeling van het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland programma voor de periode 2021-2027.

De focus van de evaluatie ligt op de specifieke doelstellingen rond innovatie en demonstratie. Eén van de case studies is project CrossRoads2 van de gelijknamige stichting. Stimulus Programmamanagement (provincie Noord-Brabant) is één van de projectpartners, samen met BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF en de Vlaamse organisaties VLAIO en Cleantech Flanders.

Hefboomeffect

Het hefboomeffect van portefeuilleprojecten als CrossRoads2, Link2Innovate en CrossCare blijkt groot te zijn. Zij zetten hun EFRO-middelen plus cofinanciering in voor ondersteuning van verschillende kleinere innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies voor samenwerkende bedrijven in allerlei domeinen. Dit zorgt voor een veelvoud aan innovatieve samenwerkingstrajecten, ondersteunde KMO/MKB-bedrijven en private cofinanciering. Zo dragen deze projecten direct en aantoonbaar bij aan innovatie in de grensregio.

Nieuwe producten

Case study CrossRoads2 toont duidelijk aan dat de kleinschalige innovatieve samenwerkingstrajecten tussen bedrijven in veel gevallen leidt tot een concreet ‘new-to-firm’ of ‘new-to-market’ product, dat op afzienbare termijn op de markt gebracht kan worden.

Uiteraard slagen niet alle innovatieprojecten binnen CrossRoads2, maar de case study duidt erop dat deelnemende bedrijven al op relatief korte termijn een substantiële omzetgroei kunnen realiseren op basis van de resultaten van het innovatieproject. Een ander deel van de projecten leidt ook weer tot verdere investeringen van de bedrijven, individueel of samen, met eigen middelen of binnen een nieuw project.

Impact op grensregio

Hiermee heeft CrossRoads2 dus directe impact op omzet en werkgelegenheid in de grensregio. Deze is volgens de inschatting van de onderzoekers kwantificeerbaar op zeker €30-40 miljoen euro extra omzet en 400 extra FTE.

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Meer informatie over CrossRoads2 vindt u op de projectpagina op deze website.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier