POP-Brabant

Stimulus:/POP-Brabant
11 02, 2019

Ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

11 februari 2019|Algemeen, Featured, POP-Brabant, POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar om innovatieve samenwerkingsprojecten mogelijk te maken voor de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Projecten kunnen ingediend [...]

11 12, 2018

Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

11 december 2018|POP-Brabant, POP3 Brabant|

Bent u een jonge veehouder en wilt u een subsidie aanvragen voor de openstelling fysieke investeringen maar  twijfelt u hoe u dit het beste kan doen? De provincie Noord-Brabant stelt voor deze groep ondernemers een adviseur beschikbaar  om te helpen met het aanvragen van een [...]

3 11, 2017

Verwachte openstelling POP3 eind 2017

3 november 2017|POP-Brabant, POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op beter bodembeheer, precisiebemesting en het sluiten van kringlopen. Netwerkbijeenkomst Binnenkort vindt [...]

9 05, 2017

Dag van Europa

9 mei 2017|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de EU. Ook in Nederland worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op [...]

29 09, 2016

EU-programma’s leveren Brabant € 165 miljoen op

29 september 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant, Stimulus|

Schoner vervoer dankzij auto’s op waterstof, duurzamere landbouw door precisiebemesting en meer succesvolle innovatieve startende bedrijven in fotonica en nanotechnologie: 377 programma’s versterkten met geld van de Europese Unie de Brabantse economie. Alleen al tijdens de huidige programmaperiode, die nu anderhalf jaar duurt, ontving de [...]

9 05, 2016

Dag van Europa

9 mei 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

De Dag van Europa (of Europadag) wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie [...]

18 04, 2016

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers gesloten

18 april 2016|POP-Brabant|

Vrijdag 15 april was de laatste dag dat aanvragen voor POP3: Jonge landbouwers – Noord-Brabant konden worden ingediend. Tijdens de openstelling zijn 18 aanvragen voor trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten, 81 aanvragen voor subsidie voor precisiebemesting en 12 aanvragen voor samenwerking [...]

25 02, 2016

Steun voor jonge landbouwers in Brabant

25 februari 2016|Algemeen, POP-Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt per 1 maart 2016 een bedrag van 1,12 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers gestimuleerd om extra te investeren in verduurzaming en vernieuwing van hun bedrijf. De agrarische sector vergrijst [...]

26 11, 2015

Aandachtspunten indienen aanvraag

26 november 2015|Algemeen, POP-Brabant, Stimulus|

Vrijdag 11 december sluiten de huidige drie openstellingen POP3 om 23:59 uur. De volgende praktische aandachtspunten zijn van belang  bij het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van POP3 Brabant: Meerdere aanvragen indienen Check op volledigheid Registratie intermediair Samenwerkingsverbanden Zie FAQ’s of neem contact op [...]

9 11, 2015

POP3 Brabant van start!

9 november 2015|POP-Brabant, Stimulus|

Het is mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor: Kennisoverdracht bodem & water op landbouwbedrijven Innovaties voor precisiebemesting Samenwerking voor innovaties - testfaciliteiten Voor alle drie de openstellingen geldt dat u tot en met 11 december 2015 een aanvraag voor subsidie kunt indienen. De drie [...]

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier