Ondernemers met vernieuwende, kwalitatief onderscheidende plannen voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen vanaf 18 september 2017 een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF). Doel van het LOF is de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod te stimuleren en structureel meer bezoekers van verder weg naar Brabant te trekken.

Leisure Ontwikkel Fonds

Voor de verdere ontwikkeling van de Noord-Brabantse vrijetijdssector is het belangrijk dat er nieuw en onderscheidend aanbod wordt ontwikkeld. Ondernemers in de vrijetijdssector krijgen echter de financiering voor hun plannen vaak lastig rond. Daarom is het LOF opgericht. Het LOF verstrekt leningen aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken, die langer blijven en meer besteden.

Om in aanmerking te komen voor een lening, dienen projecten zich te richten op nieuw vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de drie kernthema’s van Brabant: Brabantse meesters en erfgoed, Design en innovatie en Attractieparken en evenementen. Bovendien hebben ze een sterke verhaallijn en zijn ze onderscheidend en voorzien van een goed projectplan. Op deze manier wordt de provincie als geheel versterkt en wordt de bezoeker van buitenaf aangetrokken. De lening bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal € 400.000 en beslaat maximaal 50% van de totale begroting van het projectplan. Het LOF verstrekt de lening tegen marktconforme voorwaarden.

Brabant breed

Initiatiefnemers van het fonds zijn provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma. Per 13 september wordt het fonds Brabant-breed gedragen met de toetreding van Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant en Regio West-Brabant. Alle partners dragen financieel bij aan het fonds. De provincie Noord-Brabant verdubbelt de bijdragen van de regio’s en bedrijven. De ambitie is om het fonds in 10 jaar tijd te laten groeien naar minimaal € 10 miljoen.

In navolging van Midpoint Brabant onderstrepen ook de andere drie regio’s het belang van de inzet op innovatie en uitbreiding van het leisure aanbod op de genoemde kernthema’s. Dit draagt bij aan het onderscheidend profiel van de regio’s. Daarmee speelt het LOF direct in op de groeiende vrijetijdssector van Noord-Brabant. De heer Bart de Boer, voorzitter van Stichting LOF, is trots op de openstelling van het fonds en toetreding van de regio’s: “In Brabant is het belang van de leisure industry qua uitstraling, werkgelegenheid en diversiteit aan aanbod al vroeg ingezien. Het is een belangrijke sector, waarin veel partijen actief zijn. Tot nu toe ontbrak de dienst die het Leisure Ontwikkel Fonds aanbiedt. Ik ben dan ook blij dat het LOF nu geopend is en alle Brabantse regio’s in het LOF participeren.”

Extra impuls

Vanaf de start van marketingorganisatie VisitBrabant in 2014 zet de provincie Noord-Brabant samen met ondernemers, steden en kennisinstellingen intensief in op het aantrekken van buitenlandse bezoekers. Met succes. De Brabantse vrijetijdssector is sinds 2013 twee keer sneller gegroeid dan verwacht. En het plafond is nog niet bereikt. Met het LOF krijgt de Brabantse vrijetijdssector de komende jaren een extra impuls.

Meer informatie

Meer informatie over het LOF en het aanvragen van een lening, vind u hier.

Wilt u uw idee toetsen of advies bij het opstellen van uw plan? Stuurt u dan een mail naar info@lofbrabant.nl.