Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) stimuleert innovatief en kwalitatief onderscheidend vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant, gericht op het structureel aantrekken van bezoekers van verder weg die langer verblijven en meer besteden. Dit doen we door leningen te verstrekken aan ondernemers met een leisureplan.

Partijen zoals de provincie, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, VVV’s en de Brabantbrede marketingorganisatie VisitBrabant werken in Noord-Brabant samen om in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa te zijn, met een groei in de toeristische bestedingen en een groei in werkgelegenheid. Hier zijn drie doelstellingen op geformuleerd: meer bezoekers trekken (voor leisure activiteiten), de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (short break) en het merk Brabant versterken.

Door de samenwerking en activiteiten van deze partijen worden de kansen in Brabant inmiddels beter benut, waardoor steeds meer bezoekers Brabant weten te vinden. De kansen voor verdere groei kunnen worden opgepakt door ontwikkeling van meer kwalitatief onderscheidend bezoekbaar aanbod, dat aansluit op de strategie om de kwaliteit en de capaciteit te vergroten en het versnipperd vrijetijdsaanbod in samenhang te presenteren langs (inter)nationaal aansprekende thema’s en cross-overs.

Daarom heeft de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma dit, voor Nederland, unieke fonds in de leisure sector opgezet. Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost-Brabant en Regio West-Brabant investeren ook mee in het LOF, waarmee het LOF een Brabant-dekkend fonds is geworden.

De praktische uitvoering van het fonds is belegd bij House of Leisure, Stimulus Programmamanagement en een investeringscomité met experts.

Hebt u een plan voor ontwikkeling van de leisure sector in Noord-Brabant? In onderstaande tabbladen en in de rubriek Documenten, vindt u alle relevante informatie. Wilt u direct een aanvraag indienen, ga dan naar de rubriek Aanvragen/beheren. Hebt u behoefte aan meer specifieke informatie of advies met betrekking tot uw project, neemt u dan contact op met House of Leisure (zie Contactpersonen).

Het Leisure Ontwikkel Fonds richt zich op aanbod dat samenhangt met iconische thema’s, een sterke propositie heeft (verhaallijn), onderscheidend is, een hoge kwaliteit heeft en daarmee voor de bezoeker interessant is.

Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema’s en verhaallijnen geeft bovendien de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. De kernthema’s voor Leisure in Brabant groeperen zich in een drieluik: Brabantse Meesters & Erfgoed, Design & Innovatie en Attractieparken & Evenementen.

 1. Brabantse meesters en erfgoed
  De iconen die horen bij dit thema zijn Van Gogh, Bosch, of meer actuele iconen zoals Tiësto en Hardwell. Mits (inter)nationaal toonaangevend zijn ook erfgoedlocaties als icoon in te zetten. Bij dit kernthema zijn de verhalen bij de iconen belangrijker dan alleen de culturele producten (schilderijen, gebouwen). Juist de verhalen geven de inspiratielaag en de beleving die noodzakelijk is voor aantrekkingskracht op de bezoekers.
 2. Design en innovatie
  Dit thema komt tot uitdrukking door Dutch Design en bijvoorbeeld vernieuwende Agrofood-concepten. Het is belangrijk om hierbij de verbinding met de regionale economische profielen als randvoorwaarde mee te nemen. Dit kernthema richt zich op creatie en het maakproces.
 3. Attractieparken en evenementen
  Bij dit thema hoort vrijetijdsaanbod dat gerelateerd is aan de attractieparken in Brabant, de festivals en de parades. Dit thema heeft een sterke rol in het bereiken van de bredere familiemarkt en het heeft een sterke belevings-component.

Ook op de raakvlakken tussen deze drie thema’s is vrijetijdsaanbod te ontwikkelen.

Trends

LOF projecten kunnen ook gerelateerd zijn aan trends die in de leisure sector spelen:

 • Slow tourism: Slow tourism gaat over reizigers die duurzaamheid belangrijk vinden en de reis zelf als beleving zien.
 • Urban tourism: Bezoekers met een kort verblijf in een stadse omgeving ondernemen vaak meerdere activiteiten.
 • Experience tourism: Toeristen willen niet alleen kijken, maar zelf ervaren. Dat betekent een reis maken dat hen op het lijf geschreven is.

Het LOF verstrekt leningen ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de leisure sector in de provincie Noord-Brabant. Het LOF verstrekt leningen en achtergestelde leningen tegen marktconforme voorwaarden. De lening kan achtergesteld zijn ten opzichte van andere financieringsvormen, maar niet ten opzichte van het eigen vermogen van de aanvrager.
18 september opent het loket van het Leisure Ontwikkel Fonds. Via de webportal kunt u uw projectvoorstel indienen. Het investeringscomité neemt de ingediende projectvoorstellen in behandeling. Zij komen 1 keer in het kwartaal bijeen. Om in behandeling te worden genomen, behoort het projectvoorstel 6 weken voorafgaand het overleg van het investeringscomité ingediend te zijn. De data worden binnenkort bekendgemaakt.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF) is een privaat fonds.

Stichting LOF

Stichting LOF is beheerder van het fonds en verstrekt als zodanig geldleningen. Het LOF is vormgegeven door Stichting LOF. Stichting LOF wil de leisure sector in Noord-Brabant versterken en vernieuwen, door middel van een innovatief vrijetijdsaanbod, gericht op het aantrekken van bezoekers van verder weg die langer verblijven en meer besteden, om zo meer omzet en werkgelegenheid binnen deze sector te genereren. Tevens wil het bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van de regio Noord-Brabant als geheel.

Het bestuur van de Stichting LOF wordt gevormd door de heer Bart de Boer (directeur van Dreamport Leisure Consultants; voorzitter), de heer Bert Pauli (gedeputeerde Economie & Internationalisering van de provincie Noord-Brabant; bestuurslid) en de heer Fons Jurgens (bestuursvoorzitter Efteling; bestuurslid).

Binnenkort wordt op deze website een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van het bestuur gepubliceerd.

Raad van deelnemers

De stichting kent deelnemers, verenigd in de Raad van deelnemers. Elke deelnemer doet een financiële bijdrage aan het LOF en dient te worden goedgekeurd door de Raad van deelnemers en toegelaten te worden door het bestuur van Stichting LOF.

In de Raad van deelnemers participeren de provincie Noord-Brabant, Efteling, Libéma, Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, AgriFood Capital en Regio West-Brabant. Daarmee heeft het LOF een Brabant-brede dekking. De bestuursleden van Stichting LOF nemen ook in de Raad van deelnemers deel. Zodra de leden van de Raad van deelnemers bekend zijn, worden hun namen vermeld in het register van hoofd- en nevenfuncties.

Investeringscomité

Het investeringscomité staat het bestuur en het fondsmanagement van Stichting LOF met gevraagd en ongevraagd advies bij vanuit een onafhankelijke deskundige positie over het al dan niet verstrekken van een lening, het al dan niet beëindigen van een leningsovereenkomst en/of het algemene investeringsbeleid.

Het Investeringscomité bestaat uit een door de Raad van deelnemers vast te stellen aantal natuurlijke personen. De leden van het Investeringscomité worden benoemd door het bestuur van Stichting LOF. Zodra de leden van het Investeringscomité benoemd zijn, worden hun namen vermeld in het register van hoofd- en nevenfuncties.

Fondsmanagement

Het fondsmanagement wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door House of Leisure (in de rol van business developer en aanjager) en Stimulus Programmamanagement.

Aanvragende partijen zijn bedrijven van binnen of buiten Noord-Brabant met een plan voor Noord-Brabant. Overheden kunnen geen aanvrager zijn, maar wel partner van aanvragende bedrijven. Dit geldt ook voor kennisinstellingen. Semi-publieke instellingen in de culturele/vrije tijds-sector (bibliotheken, musea etc.) kunnen wel aanvragen, voor zover hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds  te financieren is.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant wordt gezamenlijk uitgevoerd door House of Leisure en Stimulus Programmamanagement. House of Leisure is aanjager en business developer.

  Remco Reisinger

  Hoofd Stimulus Programmamanagement

  T: 040 237 0100
  E: r.reisinger@stimulus.nl

    Linda Bax

    Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: l.bax@stimulus.nl

      Marlon Peeters

      Programmamanager

      T: 040 237 0100
      E: m.peeters@stimulus.nl

        Germa Koolen

        Communicatieadviseur

        T: 040 237 0100
        E: g.koolen@stimulus.nl

          Sander Donders

          Controller

          T: 040 237 0100
          E: s.donders@stimulus.nl

            Joost Melis

            aanjager & business developer van het LOF

            directeur House of Leisure, Fondsmanagement

            E: info@lofbrabant.nl
            T: 06  825 78 506

             

             Laatste Nieuws

             Brabants fonds voor de vrijetijdssector opengesteld voor ondernemers

             18 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Brabants fonds voor de vrijetijdssector opengesteld voor ondernemers

             Ondernemers met vernieuwende, kwalitatief onderscheidende plannen voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen vanaf 18 september 2017 een lening aanvragen bij het Leisure [...]

             Brabantse vrijetijdssector groeit twee keer sneller dan verwacht

             28 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Brabantse vrijetijdssector groeit twee keer sneller dan verwacht

             De Brabantse vrijetijdssector is sinds 2013 sterk gegroeid. Zo sterk zelfs, dat de ambitie die was opgesteld voor 2020, reeds [...]

             Bovengemiddelde groei vakanties naar Brabant

             15 juni 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bovengemiddelde groei vakanties naar Brabant

             Het aantal binnenlandse vakanties in Brabant kwam in 2016 uit op ruim 2 miljoen en lag daarmee 13% hoger dan [...]

             Agenda

             Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

             Schrijf je in voor de nieuwsbrief

             Bekijk meer nieuws