Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Leningen voor ontwikkeling Brabantse vrijetijdssector

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot LOF Brabant.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom LOF Brabant.

Projecten

Bekijk hier alle LOF projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Leningen voor ontwikkeling brabantse vrijetijdssector

Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Voor de verdere ontwikkeling van de Noord-Brabantse vrijetijdssector is het belangrijk dat er nieuw en onderscheidend aanbod wordt ontwikkeld. Ondernemers in de vrijetijdssector krijgen echter de financiering voor hun plannen vaak lastig rond. Daarom is het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) opgericht, dat leningen verstrekt aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel ofwel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken, ofwel het leef- en vestigingsklimaat voor de Brabanders zelf verbeteren. Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren. Ook krijgt het leef- en vestigingsklimaat in de Brabantse regio’s een impuls.

Wie doen er mee?

Het LOF Brabant is een Brabant breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door provincie Noord-Brabant, de regio’s Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost-Brabant en Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma. De provincie Noord-Brabant verdubbelt de bijdragen van de regio’s en bedrijven, tot een maximum van € 5 miljoen. De ambitie is om het fonds te laten groeien naar minimaal € 10 miljoen in 2027.

De provincie Noord-Brabant zet samen met ondernemers, steden en kennisinstellingen al jaren intensief in op het aantrekken van buitenlandse bezoekers. De Brabantse vrijetijdssector is sinds 2013 twee keer sneller gegroeid dan verwacht. En het plafond is nog niet bereikt. Met het LOF Brabant krijgt de Brabantse vrijetijdssector de komende jaren een extra impuls.

Hoe kom ik in aanmerking voor een lening?

Het project dient te worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant. Daarbij geldt als pré dat het te ontwikkelen vrijetijdsaanbod wordt verbonden aan één of meer van de kernleisure-thema’s: ‘Brabantse meesters en erfgoed’, ‘Design en innovatie’ of ‘Attractieparken en evenementen’ (voor meer informatie, klikt u hieronder op het kopje ‘thema’s’). Daarnaast dient het project rekening te houden met trends in de toerismesector, zoals urban tourism, experience tourism en slow tourism. Het project dient innovatief te zijn, een businesscase te hebben van voldoende kwaliteit en te passen binnen de investeringsstrategie. Voor andere criteria zie het investeringsreglement.

 • Het Initiatief leidt tot structureel meer bezoekers en/of tot een verlenging van de verblijfsduur van bezoekers en/of een verhoging van de bestedingen van bezoekers aan of in de provincie Noord-Brabant en/of bevordering van het leef- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant;
 • Het te ontwikkelen leisure aanbod is primair te bezoeken en beschikbaar, met voldoende volume en/of exporteerbaar en daardoor versterkend voor de regionale economie;
 • Het initiatief is onderscheidend en sluit aan bij kansrijke ontwikkelingen in de sector;
 • De nadruk ligt op initiatieven waarvan de werking van het product of de dienst technisch bewezen is en waarbij de investeringen zijn gericht op de implementatie van het initiatief.

Vanaf 2022 is het ook mogelijk om een lening aan te vragen voor de ontwikkelfase van een Initiatief, bijvoorbeeld voor de financiering van kosten met betrekking tot nadere conceptontwikkeling en ontwerpen en designs. Wel dient de business case op hoofdlijnen sluitend te zijn.

Waar moet ik zijn?

De praktische uitvoering van het fonds is belegd bij House of Leisure, Stimulus Programmamanagement en een investeringscomité met experts.

Hebt u een plan voor ontwikkeling van de leisure sector in Noord-Brabant? Ga dan naar lofbrabant.nl. In onderstaande tabbladen en in de rubriek Documenten vindt u alle relevante informatie. Wilt u direct een aanvraag indienen, ga dan naar de rubriek Aanvragen/beheren. Hebt u behoefte aan meer specifieke informatie of advies met betrekking tot uw project, neemt u dan contact op met de business developer bij House of Leisure (zie hiervoor  Contactpersonen).

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant richt zich op aanbod dat samenhangt met iconische thema’s, een sterke propositie heeft (verhaallijn), onderscheidend is, een hoge kwaliteit heeft en daarmee voor de bezoeker interessant is.

Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema’s en verhaallijnen geeft bovendien de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. De kernthema’s voor Leisure in Brabant groeperen zich in een drieluik: Brabantse Meesters & Erfgoed, Design & Innovatie en Attractieparken & Evenementen.

 1. Brabantse meesters en erfgoed
  De iconen die horen bij dit thema zijn Van Gogh, Bosch, of meer actuele iconen zoals Tiësto en Hardwell. Mits (inter)nationaal toonaangevend zijn ook erfgoedlocaties als icoon in te zetten. Bij dit kernthema zijn de verhalen bij de iconen belangrijker dan alleen de culturele producten (schilderijen, gebouwen). Juist de verhalen geven de inspiratielaag en de beleving die noodzakelijk is voor aantrekkingskracht op de bezoekers.
 2. Design en innovatie
  Dit thema komt tot uitdrukking door Dutch Design en bijvoorbeeld vernieuwende Agrofood-concepten. Het is belangrijk om hierbij de verbinding met de regionale economische profielen als randvoorwaarde mee te nemen. Dit kernthema richt zich op creatie en het maakproces.
 3. Attractieparken en evenementen
  Bij dit thema hoort vrijetijdsaanbod dat gerelateerd is aan de attractieparken in Brabant, de festivals en de parades. Dit thema heeft een sterke rol in het bereiken van de bredere familiemarkt en het heeft een sterke belevings-component.

Ook op de raakvlakken tussen deze drie thema’s is vrijetijdsaanbod te ontwikkelen.

Trends

LOF Brabant projecten kunnen ook gerelateerd zijn aan trends die in de leisure sector spelen:

 • Slow tourism: Slow tourism gaat over reizigers die duurzaamheid belangrijk vinden en de reis zelf als beleving zien.
 • Urban tourism: Bezoekers met een kort verblijf in een stadse omgeving ondernemen vaak meerdere activiteiten.
 • Experience tourism: Toeristen willen niet alleen kijken, maar zelf ervaren. Dat betekent een reis maken dat hen op het lijf geschreven is.

Meer informatie over LOF Brabant?

neem dan contact op met ons

Nieuws

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag