Zo komt Zeeland sterker, slimmer en duurzamer uit de coronacrisis

Met het opheffen van een groot deel van de financiële steun voor bedrijven, slaan het Zeeuwse mkb, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Provincie Zeeland de handen ineen om samen sterker, groener en slimmer uit de coronacrisis te komen. Vrijwel direct na het uitbreken van de pandemie stelde de Europese Unie extra geld beschikbaar voor een snel en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s. Daarvan ging 49,5 miljoen naar Zuid-Nederland. Door deze financiële, ook wel REACT-EU-, middelen te investeren in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, landbouw, voeding, grondstoffen en gezondheid maken de drie zuidelijke provincies onze samenleving beter bestand tegen toekomstige uitdagingen. Zestien Zeeuwse projecten die op vernieuwende wijze bijdragen aan deze vraagstukken komen in aanmerking voor subsidie.    

Belangrijk voor Zeeland
Ruim negen miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Zeeland. De Provincie heeft in het voortraject een aantal thema’s benoemd die belangrijk zijn voor duurzame groei en ontwikkeling van de regio.  Een deel van het geld wordt ingezet om innovatie te stimuleren in de zwaar getroffen sectoren, zoals de vrijetijds-, toerisme- en cultuursector. Een voorbeeld daarvan is een fieldlab waarin cultuur en detailhandel in Zeeuwse binnensteden elkaar een boost geven. Daarnaast wordt geïnvesteerd in versterking van het ecosysteem. Bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden bundelen hun krachten. Hierdoor zorgen ze voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze samenwerkingsverbanden vergroten de innovatiekracht van Zeeland en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jong talent het bedrijfsleven versterkt.

Klimaatadaptieve campings en aardappels
Het veranderende klimaat raakt alle Zeeuwen. Agrariërs, fruittelers en natuurgebieden hadden de afgelopen jaren regelmatig te kampen met droogte. De beschikbaarheid van zoet water is van groot belang om ervoor te zorgen dat gewassen kunnen bloeien en groeien. Dat kan bijvoorbeeld door water te bufferen en opnieuw te gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het project ‘duurzaam waterbeheer op Camping Olmenveld’ in het Walcherse Serooskerke.

Campinghouder Jos Westerbeke wil ervoor zorgen dat het vakantiepark geen water meer loost op het riool. In plaats daarvan wordt water van douches en regenwater opgevangen in een bassin van 20.000 kubieke meter. Boeren in de omgeving kunnen het gezuiverde water afnemen om hun percelen te bewateren.

Steeds meer Zeeuwse bedrijven zien in dat aandacht voor duurzaamheid en het klimaat voordelen oplevert. Gedeputeerde Anita Pijpelink is daar enorm blij mee. “Klimaatmaatregelen hoeven niet altijd veel te kosten, maar hebben op veel fronten meerwaarde. Zo kun je met extra groen zorgen voor een betere afwatering en schaduw. Of denk aan de aanleg van extra watertaps om oververhitting in de zomer te voorkomen. Kleine aanpassingen maken een groot verschil.”

In ons veranderende klimaat wordt de teelt van aardappelen een steeds grotere uitdaging. Een goede bodemstructuur en een robuust watersysteem zijn daarom van groot belang voor de agrarische sector. Ook denken we na over nieuwe of aangepaste teelten.  Er vindt in Zeeland veel onderzoek en kennisdeling plaats op dit gebied. Met behulp van de Europese subsidie is het onderzoeksproject “Met hybridekracht meer aardappel” opgestart. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: ‘In het project wordt geëxperimenteerd op het vlak van dronetechnologie, genetica, bio-informatica, digitalisering en plantenfysiologie, om zo te ontdekken hoe je aardappels kunt telen die bestand zijn tegen verzilting en droogte. Het onderzoek naar deze innovaties is niet alleen waardevol voor de betrokken partijen, maar kan, als de experimenten slagen, waardevol zijn voor heel de sector. Dat is waar het om gaat: onze sterke eigenschappen benutten waarmee we de regio verder kunnen ontwikkelen op duurzaam gebied.

REACT-EU logo
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag