Waar gaat in Zuid het REACT-EU geld naartoe?

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. De inzet van deze middelen dient bij te dragen aan de transitie naar een groene en digitale economie. Van de Europese REACT-EU-middelen gaat 49,5 miljoen euro naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland.

Het budget wordt verdeeld over vier openstellingen. Drie daarvan zijn gericht op specifieke speerpunten per provincie en daarnaast is er een brede openstelling op Zuid-Nederlandse schaal. Voor de gerichte openstellingen heeft elke provincie zelf bepaald welke regionale sectoren en thema’s in aanmerking komen voor de subsidie.

Mede dankzij het unieke netwerk dat de provincies en uitvoerder Stimulus Programmamanagement samen hebben, wordt de subsidie gericht en snel weggezet bij partijen die het nodig hebben. Ondernemers met innovatieve, startklare projecten die aansluiten bij de benoemde speerpunten, hebben hun aanvragen inmiddels al ingediend.

Uitdaging

De uitdaging is om via toekomstgerichte investeringen de regionale economie te versterken en daarbij zoveel mogelijk bedrijvigheid en banen te behouden. Voor alle projecten geldt dat ze een bijdrage moeten leveren aan een van de vijf maatschappelijke transities uit de Regionale Innovatiestrategie voor Zuid-Nederland 2021-2027. Daarnaast hebben de provincies een aantal thema’s benoemd die voor hen van belang zijn om veerkrachtig, groen en/of digitaal uit de crisis te komen.

Ingediende projecten

In de periode maart-april zijn er in totaal veertig projectaanvragen ingediend bij Stimulus Programmamanagement. De behandeling vindt in een versneld tempo plaats. De projecten zijn beoordeeld door een onafhankelijke deskundigencommissie op de criteria vernieuwing, duurzame ontwikkeling, impact en kwaliteit van het projectplan. De opbrengst is hoog: maar liefst dertig projecten zijn goedgekeurd, die samen 40 miljoen euro aan REACT-EU-subsidie zullen ontvangen.

Om vaart in het proces te houden, is Stimulus Programmamanagement direct gestart met het toetsen van de goedgekeurde projecten op financieel technische aspecten. Als deze in orde zijn, valt de subsidiebeschikking op korte termijn bij de ondernemers op de deurmat en kunnen ze van start.

Limburg

Voor Limburg zijn er drie grote projecten goedgekeurd door de deskundigen. Samen ontvangen zij 13,5 miljoen euro. Meer informatie over de Limburgse speerpunten vindt u hier.

Zeeland

Het Zeeuwse aandeel betreft dertien projecten, met een subsidie van 6,7 miljoen euro. De provincie zet vooral in op duurzaam groeivermogen, het aanjagen van innovaties voor een toekomstbestendige vrijetijdssector, een binnenstedelijk fieldlab waarin cultuur en detailhandel elkaar een boost zullen geven en versterking van het kennis- en innovatie- ecosysteem. Klik hier als u daarover meer wilt weten.

Brabant

Twintig miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Noord-Brabant. Het geld wordt verdeeld over veertien goedgekeurde projecten die zich richten op een van de vier thema’s die Brabant aangewezen heeft om veerkrachtig, groen en digitaal uit de crisis te komen. Klik hier voor meer informatie.

Tweede ronde

Eind april is het subsidieloket opnieuw opengesteld, dit keer met een bredere insteek gericht op een groen en digitaal economisch herstel op Zuid-Nederlandse schaal. De belangstelling onder het MKB blijkt ook voor deze openstelling groot. Met ruim zestig aanvragen wordt het volledige budget benut. De ingediende projecten worden in de loop van juni voorgelegd aan de deskundigencommissies en naar verwachting nog voor de zomervakantie beschikt.

Wat is REACT-EU eigenlijk?

De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. De middelen zijn beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s. Nederland en Oostenrijk zijn de eerste Europese landen die er gebruik van maken.

Het totale extra subsidiebudget voor Nederland bedraagt 262 miljoen euro, waarvan 49,5 miljoen euro naar Zuid-Nederland gaat. Om de middelen zo snel mogelijk weg te kunnen zetten, wordt REACT-EU uitgevoerd binnen de kaders van de lopende regionale Europese programma’s, zoals het OPZuid. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf grote maatschappelijke transities die benoemd worden in de Regionale Innovatiestrategie voor Zuid-Nederland: energie, grondstoffen, klimaat, gezondheid en landbouw en voeding.

 

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag