Voucherregeling VABIMPULS overstijgt verwachting

De vraag naar VABIMPULS-vouchers is groter dan verwacht. Zelfs zo groot, dat er momenteel geen vouchers meer beschikbaar
zijn voor veehouders die overwegen te stoppen of om te schakelen.
Aan een verlenging wordt gewerkt.

Voor eigenaren van lege stallen en schuren is het subsidieplafond van de voucherregeling nog niet bereikt.
Zij kunnen dus nog wel een voucher aanvragen.  

Verlenging regeling
De behoefte aan ondersteuning en begeleiding overstijgt de verwachtingen.
Daarom werken VABIMPULS en Stimulus Programmamanagement momenteel aan een voorstel om het subsidieplafond voor 2019 te verhogen.
Streven is dat bovengenoemde groep veehouders najaar 2019 toch weer vouchers kan aanvragen.

Uw aanvraag
Heeft u al een aanvraag ingediend?
Zodra er weer financiële middelen beschikbaar zijn, neemt Stimulus Programmamanagement deze meteen in behandeling.
Tot die tijd wordt uw aanvraag even op een ‘wachtlijst’ gezet.

Bent u van plan een aanvraag in te dienen?
Wacht daar dan mee totdat er weer vouchers beschikbaar zijn.
Zo gauw dat duidelijk is, vermelden we dit op deze website.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag