Verwachte openstelling 4F Koolstofarme Economie per 11 juni 2019

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht gegeven om vanaf dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 27 september 2019, 17.00 uur de volgende call “4F Koolstofarme economie” open te stellen.

De openstelling richt zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving, gericht op slimme uitrol. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie component hebben en gericht zijn op de duurzame gebouwen zijn hierbij ook toegestaan. In het kader van dit specifieke doel stimuleert OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën,  instrumenten en niet-technologische aspecten, die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. De projecten dragen bij aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing. Zij doen dit als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Voor deze call is € 8 miljoen subsidie vanuit OPZuid beschikbaar en per project een maximum OPZuid bijdrage van € 1,5 miljoen. Er wordt geadviseerd om opnieuw te werken met een tendersysteem.

Onder voorbehoud van het uiteindelijk advies van het Comité van Toezicht en het besluit van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant als Managementautoriteit kunnen subsidieaanvragen vanaf dinsdag 11 juni 2019 worden ingediend via de Webportal. Vanaf eind mei verwachten wij duidelijkheid te kunnen geven over de precieze invulling van de call en zal ook de wijzigingsregeling op deze website worden gepubliceerd, inclusief alle bijlagen.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier