Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in najaar 2017 – voorjaar 2018. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf vrijdag 1 december 2017 de call 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’ open te stellen.

Daarbij geeft de Stuurgroep aan het belangrijk te vinden dat projecten vraag gestuurd zijn en voorzien van solide businesscases, waaruit continuïteit van het project na de subsidieperiode blijkt. Bovendien dient sprake te zijn van betrokkenheid vanuit het (MKB-) bedrijfsleven. Het Comité van Toezicht vergadert begin november over dit advies.

Onder voorbehoud van het uiteindelijk advies van het Comité van Toezicht en het besluit van GS-Managementautoriteit, wordt er voor deze call in de periode 1 december 2017 – 1 juni 2018 een bedrag van € 8.606.786 EFRO-subsidie beschikbaar gesteld. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem.

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 december 2017 worden ingediend via de webportal. Vanaf medio november verwachten wij duidelijkheid te kunnen geven over de precieze invulling van de call en zal ook de wijzigingsregeling worden gepubliceerd.