Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in 2017. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf half mei de call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ open te stellen. Het Comité van Toezicht vergadert hier later deze maand over.

Onder voorbehoud van het zwaarwegend advies van het Comité van Toezicht wordt er voor deze call in de periode 15 mei – 23 juni 2017, met als deadline 17.00 uur, een bedrag van € 8,25 miljoen beschikbaar gesteld. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 mei worden ingediend via de EFRO-webportal. Vanaf 20 april verwachten wij duidelijkheid te kunnen geven over de precieze invulling van de call en zal ook de wijzigingsregeling worden gepubliceerd.