Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in 2018. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf vrijdag 1 juni 2018 de call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ open te stellen.

Daarbij geeft de Stuurgroep aan het belangrijk te vinden dat projecten een goede onderbouwing van het proof of concept of het proof of principle opnemen in het projectplan. Hierover zal een extra vraag worden toegevoegd in het format projectplan. Het Comité van Toezicht vergadert begin april over dit advies van de Stuurgroep.

Onder voorbehoud van het uiteindelijk advies van het Comité van Toezicht en het besluit van GS-Managementautoriteit wordt er voor deze call in de periode 1 juni 2018 – 30 november 2018 een bedrag van € 6.108.618 EFRO-subsidie beschikbaar gesteld. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Voor deze call is geen cofinanciering van de Zuid-Nederlandse provincies beschikbaar.

Subsidieaanvragen kunnen bij het overnemen van het advies vanaf vrijdag 1 juni 2018 worden ingediend via de webportal. Vanaf half april verwachten wij duidelijkheid te kunnen geven over de precieze invulling van de call en zal ook de wijzigingsregeling op deze website worden gepubliceerd.