Op 31 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde Wijzigingsregeling POP3 Brabant vastgesteld. In deze wijzigingsregeling zijn enkele maatregelen genomen gericht op het versoepelen van enkele voorwaarden en het verbeteren van de klantvriendelijkheid van de huidige openstellingen.
De wijzigingsregeling treedt met terugwerkende kracht vanaf 23 januari 2017 (startdatum van de eerste openstellingen) in werking en komen op de volgende punten neer:

  • Het niet langer verplicht te stellen van het bijvoegen van offertes en taxatierapporten bij het indienen van de subsidieaanvraag. Het bijvoegen van deze documenten is nog steeds wenselijk als onderbouwing van de begroting en kan bij het verantwoorden van ingediende kosten nog steeds noodzakelijk zijn. Door deze wijziging is de mogelijkheid gecreëerd om de begroting op andere manieren te onderbouwen. De regeling is hier specifiek op aangepast binnen de maatregelen ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen water’ en ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit’;
  • Het minimale subsidiebedrag voor de maatregel ‘Samenwerking in het kader van EIP’ is verlaagd van € 200.000 naar € 100.000;
  • Alle openstellingsperiodes zijn met 17 uur verruimd, zodat het sluitingsmoment van de openstellingen nu standaard op 17.00u is gesteld (voor ‘Samenwerking in het kader van EIP’ op 13 april 2017 en voor de overige maatregelen op 9 maart 2017). De ervaring leert dat dit tijdstip als prettiger wordt ervaren door aanvragers. Daarnaast is tijdens ‘kantooruren’ meer (ICT-)ondersteuning beschikbaar, mocht dit noodzakelijk zijn. Tijdige en volledige indiening blijft echter de verantwoordelijkheid van de aanvragers. Het advies van Stimulus is daarom om ruim voor de deadline de aanvraag in te dienen.

Andere aanpassingen

Verder kent de regeling enkele technische aanpassingen. Wij adviseren u voor de huidige openstellingen de geconsolideerde regeling te raadplegen. De toelichting op de regeling vindt u terug bij de Vijfde wijzigingsregeling.