Van 13 november tot en met 19 januari konden er projecten ingediend worden voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit in Noord-Brabant. Inmiddels is het loket gesloten.

In totaal zijn er acht projecten ingediend, waarbij voor meer dan 17 miljoen euro aan subsidie is aangevraagd. Drie projecten dragen bij aan het terugdringen van de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden. De andere vijf projecten zijn gericht op water gerelateerde maatregelen om natuurgebieden te herstellen. Het beschikbare budget is in totaal 12,24 miljoen euro.

Stimulus Programmamanagement beoordeelt alle ingediende projecten op volledigheid en ontvankelijkheid. De volledige en ontvankelijke aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria. Hieruit volgt een rangschikking van projecten die als voldoende worden beoordeeld. Op basis van deze rangschikking wordt het beschikbare budget toegekend.