Stimulus Programmamanagement heeft besloten om vanaf heden de namen van zogenaamde ‘verbonden entiteiten’ die activiteiten uitvoeren binnen OPZuid projecten op te nemen in een bijlage van de beschikking.

Dit besluit vloeit voort uit het advies van Landsadvocaat Pels-Rijcken inzake de subsidiabiliteit van kosten die worden gemaakt door rechtspersonen die een juridische of financiële band hebben met de begunstigde (verbonden entiteiten). Door het opnemen van deze entiteiten in de subsidiebeschikking komen zij rechtstreek in relatie te staan met Stimulus Programmamanagement en zijn zij automatisch gehouden aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen als de begunstigde.

Voor lopende OPZuid projecten zal – indien van toepassing – een wijzigingsbeschikking worden opgesteld met in de bijlage de deelnemende verbonden entiteiten. De kostenbegroting en financieringstabel van het project wijzigen overigens niet.

De penvoerders van OPzuid projecten zijn inmiddels met een brief op de hoogte gesteld van de herziene werkwijze.

Verbonden entiteit: entiteit die een juridische of financiële band heeft met de begunstigde (subsidieontvanger) die zich niet beperkt tot het project. Denk hierbij aan groepsentiteiten als zusterondernemingen, dochterondernemingen, moederbedrijven, maar ook aan persoonlijke holdings.

Voorbeeld: Bij de uitvoering van OPZuid projecten komt het regelmatig voor dat projecturen van DGA’s worden verantwoord, via het vaste uurtarief (€39) of via de bruto loonkosten plus vaste opslagen zoals gemaakt in de persoonlijke holding. Omdat DGA’s hun inzet leveren vanuit hun persoonlijke holding moet deze holding worden opgenomen als verbonden entiteit in de beschikking.