Smart City Monitor houdt datastad ’s-Hertogenbosch gezond en vitaal

Smart City Monitor, een REACT-EU project dat is opgezet door een consortium van zes projectpartners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Brabant, gaat meer inzicht geven in bezoekers- en verkeersstromen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Slim gebruik van data helpt om de stad voor iedereen aantrekkelijk, gezond en toegankelijk te houden. En dat sluit heel goed aan op ’s-Hertogenbosch als datastad.

Naast inzicht in bezoekers- en verkeersstromen geeft de monitor ook data over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de beleving van bezoekers.  “Op deze manier worden verschillende data aan elkaar gekoppeld in een zogenaamde digital twin van de stad. Dat levert belangrijke informatie op om voorspellingen te doen en om met passende oplossingen te komen. Denk bijvoorbeeld aan slimme bevoorrading, duurzaam vervoer en verdere vergroening”, aldus de initiatiefnemers. Ook zouden ondernemers hun planning en marketing af kunnen stemmen op voorspelde drukt. “Maar inzicht in verblijfsduur en verplaatsingen helpt ook om knelpunten in bijvoorbeeld veel gebruikte fiets- en autoroutes op te lossen, of om evenementen meer te verspreiden over ruimte en tijd.”

Wethouder van ‘s-Hertogenbosch Jan Hoskam vertelt: “Met deze EU-subsidie kunnen we verdere stappen zetten om data op een slimme manier toe te passen in onze stad. Dat doen we niet alleen. We werken samen met partners aan een gezonde en vitale binnenstad. Ik ben daar trots op. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven kunnen we de onderlinge kennis vergroten en tot innovatieve oplossingen komen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.”

De ontwikkeling van deze monitor is een samenwerking tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch, gemeente Breda, Jheronimus Academy of Data Science, Breda University of Applied Sciences en de geodata-bedrijven Argaleo en Geodan.

REACT-EU steun voor veerkrachtig herstel

Het project Smart City Monitor ontvangt € 0,8 miljoen financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen kaders van de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld duurzaam, digitaal en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Per provincie zijn specifieke thema’s benoemd waar het geld aan besteed wordt.

Slimme data Den Bosch
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag