Samen verder met Interreg Euregio Maas-Rijn

De Management Autoriteiten van de Interreg IV-A en V-A programma’s Euregio Maas-Rijn nodigen u van harte uit voor het event ‘Samen verder met Interreg EMR op 24 november 2016 van 13:30 tot 18:00 uur in het MECC te Maastricht.
Een event dat vooral in het teken staat van informatie-uitwisseling en ontmoeten!

140 miljoen aan subsidie

Deze bijeenkomst is het moment van terugblikken op de resultaten en ervaringen uit het Interreg IV-A programma, welk zich in de afsluitende fase bevindt en vooruitblikken op het nieuwe Interreg V-A programma. Daarbij gaat het vooral om praktische informatie, zoals: welke thema’s houdt het programma in, hoe projecten voorbereiden en indienen, welke eisen worden gesteld aan de uitvoering, enz.
Maar niet alleen dat, het event biedt een uitgelezen mogelijkheid om anderen te ontmoeten die ook geïnteresseerd zijn in de grensoverschrijdende samenwerkingen en samen nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.
Met rond 140 miljoen euro aan middelen (waarvan 90 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) biedt het Interreg V-programma veel kansen voor grensoverschrijdende projecten in onze regio.

Aanmelden

Graag vernemen wij of u aanwezig zult zijn. Wij verzoeken u daartoe vóór 20 november 2016 via dit inschrijvingsformulier te reageren.
Om u zo gericht mogelijk over het nieuwe Interreg programma te informeren, worden tijdens het event informatiesessies gehouden. Desbetreffende overzicht evenals het programma treft u op de eventpage aan. Bij inschrijving kunt u ook aangeven naar welke informatiesessie(s) uw voorkeur uitgaat.

Wij hopen u op 24 november aanstaande te mogen begroeten.

Management Autoriteit Interreg IV-A                                           Management Autoriteit Interreg V-A

Gisela Walsken                                                                           Theo Bovens
Voorzitster Euregio Maas-Rijn                                                     Gouverneur provincie Limburg

Interreg Europa                                                           Interreg Maas Rijn

Samen verder met Interreg Euregio Maas Rijn

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier