In 2018 kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de MIT Zuid regeling. MKB’ers in Zuid Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op

  • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
  • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

De op 6 maart 2018 goedgekeurde Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid 2018) verwoordt de wijzigingen. De opzet van het instrumentarium is vrijwel gelijk aan de opzet in 2017. Er is echter één belangrijke wijziging en dat is dat de innovatieadviesdienst is komen te vervallen.

Het loket gaat open op:

  • ‘Haalbaarheid’ van 17 april 9:00 uur t/m 6 september 17:00 uur, op basis van first come first serve;
  • ‘R&D samenwerking’ van 2 juli 9:00 uur t/m 6 september 17:00 uur, op basis van tendering.

Indiening van aanvragen in MIT Zuid geschiedt uitsluitend via de digitale webportal.

Wanneer een project niet aansluit bij de voor Zuid-Nederland gekozen topclusters of het betreft een bovenregionaal samenwerkingsproject, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de LOKETWIJZER MIT in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

Voor meer informatie kijkt u op onze website. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ons, 040-237 0100