Projectenportfolio op Stimulus website

Op de website van Stimulus Programmamanagement wordt per programma een overzicht van projecten gepubliceerd. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van de Europese Commissie om resultaten van de programma’s zichtbaar te maken en transparantie te bieden met betrekking tot waar het geld aan besteed wordt .

De informatie die wij verstrekken over projecten is gebaseerd op de input die u hiervoor aangeleverd hebt bij uw projectaanvraag. Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen welke informatie er over uw project op onze website staat. Hebt u suggesties of een update met betrekking tot de projectbeschrijving of beschikt u over een betere projectfoto? Laat het ons weten per e-mail naar communicatie@stimulus.nl. Wij passen het graag voor u aan.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier