11 miljoen voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

De provincie Noord-Brabant stelt ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Specifiek gaat het bij deze openstelling om drie maatregelen binnen POP3: samenwerking voor innovaties (EIP), fysieke investeringen en kennisoverdracht. Projecten kunnen ingediend worden van 5 maart (9.00 uur) tot en met 16 april (17.00 uur). Stimulus Programmamanagement voert de regeling uit.

In navolging van de openstellingen begin 2017 komen projecten in aanmerking voor de subsidie die bijdragen aan een werkelijke transitie van ons agrofood-systeem: een overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan. Alle ruimte is er voor toepassingen van high tech, zoals robotisering en sensortechnologie en nieuwe product- en marktconcepten. Maar ook gezondheid, de circulaire economie en de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten kunnen een rol spelen.

Drie stappen van ontwikkeling tot uitrol innovatie

De drie openstellingen richten zicht op drie aansluitende fasen in het innovatieproces.

Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP), totaal beschikbare subsidie € 3.404.000

De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor grootschalige toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (EIP).

Meer informatie over deze maatregel vindt u in de factsheet.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, totaal beschikbare subsidie € 4.480.000

Deze openstelling ondersteunt voorlopers (alleen landbouwers, al dan niet in een samenwerkingsverband) die bereid zijn om als eerste te investeren in innovaties. Het gaat om fysieke investeringen voor innovatie ter verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Meer informatie over deze maatregel vindt u in de factsheet.

Kennisoverdracht: Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, totaal beschikbare subsidie € 3.580.000

De kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers draagt bij aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende kansen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u in de factsheet.

Subsidieregeling en informatiebijeenkomsten

In de tiende wijzigingsregeling kunt u alle spelregels van de openstellingen lezen. De geconsolideerde subsidieregeling volgt binnenkort.
Voor meer informatie en advies organiseren we drie informatiebijeenkomsten in Brabant, hier vindt u meer informatie.

 

Agrofood meets high tech
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier