Openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

Vanaf maandag 13 november t/m 19 januari 2018, 17.00 uur kunt u een projectaanvraag indienen voor de openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit. Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant komt € 12,24 miljoen beschikbaar voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken. De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel.

Kansen voor natuur en water

In totaal is € 9 miljoen beschikbaar voor zogenaamde PAS-herstelmaatregelen: maatregelen die de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan het afplaggen of bekalken van stukken grond. Daarnaast is € 3,24 miljoen beschikbaar voor watergerelateerde maatregelen. Daarbij kunt u denken aan het vernatten van natuurgebieden of het vispasseerbaar maken van stuwen. Dergelijke maatregelen dragen ertoe bij dat Nederland tijdig kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Subsidie aanvragen

Gedurende de openstelling kunt u uw projectaanvraag digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement.

Alle POP3–openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure om kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen mogelijk te maken. Volledig ingediende projecten worden onderling vergeleken en gerangschikt, op basis van criteria zoals weergegeven in de regeling. Vervolgens worden ze op deze volgorde gehonoreerd tot het beschikbare subsidiebedrag bereikt is.
Let op: alleen de binnen de tenderperiode ingediende volledige aanvragen (dus voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier en alle verplichte bijlagen) worden in behandeling genomen.

U krijgt uiterlijk 22 weken na afloop van de aanvraagperiode bericht of u subsidie ontvangt.

Meer informatie

Lees de factsheet voor meer informatie over de openstelling. Onder het kopje ‘documenten’ vindt u alle belangrijke documenten voor de aanvraag zoals de template van het aanvraagformulier en de subsidieregeling.

Wilt u meer informatie over het POP3-programma of hulp bij het opstellen van een aanvraag? Kijk dan hier.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag