Zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant investeren in medewerker voor de toekomst

Zes zorgorganisaties en twee opleidingsinstituten in de regio Eindhoven/Helmond werken samen aan een nieuwe vorm van werkgeverschap: Samen Slim. Als antwoord op de personeelstekorten in zorg en welzijn bieden ze meer scholings- en doorgroeimogelijkh­­­­­eden aan. Door het breder opleiden en inzetten van medewerkers maken ze het werk aantrekkelijker en behouden ze hun personeel. Samen Slim is een project van Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, SGE en Vitalis in samenwerking met ROC Summa College en Fontys Hogescholen.

Met het REACT-EU project ‘Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving’ (kortweg: ‘Samen Slim’) kijken zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant over de grenzen van hun eigen organisatie heen en geven ze vorm aan een krachtige samenwerking. Door de ontwikkeling van een gedeelde leeromgeving, werving op basis van vaardigheden en competenties en door gedeeld werkgeverschap investeren ze in de zorgprofessional van de toekomst. Transvorm, het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant, is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

“Zonder samenwerking gaat het ons nooit lukken”

Eppie Fokkema, voorzitter Raad van Bestuur Archipel: “Onze organisaties zijn er van overtuigd dat samenwerking noodzakelijk is. We praten er niet alleen over, we gaan aan de slag. Vijf vernieuwende projecten worden opgepakt, waarmee we de zorg nog aantrekkelijker maken. En we kijken vooruit: met een eigentijds HR-beleid dat past bij anders opleiden, flexibele inzet en digitale vernieuwing. Zonder samenwerking gaat dat ons nooit lukken.”

Eén online leer- en ontwikkelomgeving

Beoogd wordt om bestaande leeromgevingen van organisaties te verbinden tot één online leer- en ontwikkelomgeving. Die omgeving wordt ook opengesteld voor andere kleine en middelgrote organisaties. De samenwerkende organisaties ontwikkelen een methodiek om vacatures van de meest voorkomende beroepen in zorg en welzijn ‘skill-based’ te maken. Door niet alleen naar opleidingen te kijken, maar ook naar vaardigheden en door competenties te testen kunnen mensen van buiten af in de zorg en welzijn aan het werk. Ook werken de organisaties aan een organisatievorm voor gedeeld werkgeverschap. Daarmee kunnen leerlingen ervaring op doen en zich ontwikkelen door te werken bij diverse organisaties in verschillende werkvelden.

REACT-EU steun voor veerkrachtig herstel

Het project Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving ontvangt circa € 660.000 financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen kaders van de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld duurzaam, digitaal en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Per provincie zijn specifieke thema’s benoemd waar het geld aan besteed wordt.

Voor meer inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marieke Hezemans, projectmanager Transvorm:

Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving. Marjan Hurkx en Bianca vd Pols

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier