REACT-EU project Bright Coatings brengt 100% duurzame biobased coatings

De coatingsindustrie heeft dringend de behoefte om de CO2-voetafdruk omlaag te brengen. Aan het einde van de levensduur wordt een coating nu als afval verbrand omdat recycling ingewikkeld is. Dit resulteert in CO2 in de lucht omdat coatings van fossiele grondstoffen worden gemaakt. Daarom is het belangrijk biobased coatings te ontwikkelen. Er is echter een probleem: één belangrijk ingrediënt mist om een 100% duurzame biobased coating te realiseren en dat is de aromaat genaamd MPA. Een aromaat maakt een coating glanzend, krasbestendig en zorgt voor UV-stabiliteit.

Met het REACT-EU project Bright Coatings van penvoerder Relement en haar projectpartners kan een oplossing op dit probleem geboden worden. Binnen dit project werken partners uit de hele waardeketen namelijk samen aan de realisatie van een pre-commerciële demonstratie van een 100% duurzame alkydcoating.

Bright Coatingsconsortium

Binnen het Bright Coatingsconsortium zal penvoerder Relement het missende ingrediënt (de aromaat MPA) gaan produceren op 100 kg schaal. Projectpartners Worlée en Baril Coatings ontwikkelen vervolgens een coating die toepasbaar is op de elektrische wielladers van Tobroco-Giant. De applicatie van de coating wordt verzorgd door Straalbedrijf Boxtel. Aan de voorkant van de waardeketen zal TNO vanuit Biorizon Shared Research Centre samenwerken met Lenzing, Cosun en Vertoro om hun indsustriële bijproduct hemicellulose uit hun respectievelijke bioraffinaderijen om te zetten tot de gewenste grondstof voor bio-aromaat MPA.

Economische impact

Projectmanager Monique Wekking van Relement verwacht dat dit REACT-EU Bright Coatings project een enorme impact zal hebben op de Europese economie en duurzaamheidsdoelstellingen. “De coatingsindustrie zoekt al jaren naar een marktintroductie van een geschikt ingrediënt dat het fossiele aromaat ftaalzuuranhydride kan vervangen. Diversie labstudies wijzen uit dat ons ingrediënt bio-MPA (wat staat voor 3-methylftaalzuuranhydride) geschikt is hiervoor. De Europese markt voor aromaten in coatings alleen al is 230 miljoen euro groot en is tevens groeiende. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt een CO2-reductie van 1.650 kton per jaar wat vergelijkbaar is met 1.050.00 keer op en neer vliegen van Amsterdam naar Parijs.”

REACT-EU steun voor veerkrachtig herstel

Het project Bright Coatings ontvangt € 0,9 miljoen financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen kaders van de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld duurzaam, digitaal en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Per provincie zijn specifieke thema’s benoemd waar het geld aan besteed wordt.

Voor meer inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met project manager Monique Wekking van Relement:

Afbeelding bij Bright Coatings persbericht
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag