Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) gaat per 1 april 2015 open. De twee tenders op het gebied van innovatiebevordering betreffen een bedrag van in totaal 20 miljoen euro. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 april tot en met 30 april 2015. Aanvragen dienen uiterlijk op 30 april 2015 in het bezit te zijn van Stimulus Programmamanagement.

De inhoud van het OPZuid en de twee aankomende tenders in dat kader wordt bepaald door de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). De inhoudelijke focus ligt tijdens deze openstelling op innovaties vanuit de cross-overs tussen de drie internationale topclusters onderling( high tech systemen & materialen, chemie & materialen, agrofood & tuinbouw en uitgangsmaterialen) en tussen de vier nationale topclusters (biobased, logistiek, maintenance, life science & health) en de internationale topclusters:

1. Openstelling Versterking innovatiesysteem

(specifiek doel 1B1 á € 10 miljoen)

Centraal staat het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem en het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Het subsidiepercentage is 35%.

2. Openstelling Versterking valorisatievermogen MKB-ondernemingen

(specifiek doel 1B2 á € 10 miljoen)

Deze MKB Innovatieregeling is gericht op individuele projecten en samenwerkingsprojecten op het gebied van experimentele ontwikkeling. Het subsidiepercentage is 25% voor individuele innovatieprojecten en 35% voor samenwerkingsprojecten.

Aanvragen kunnen van 1 tot en met 30 april 2015 digitaal worden ingediend via het EFRO-webportal. Vanaf 1 april kunt u hier – ook via deze website – terecht.

Hieronder vindt u de subsidieregeling. De twee aanvraagformulieren, voor 1B1 respectievelijk 1B2, en alle relevante bijlagen zijn daarin opgenomen. Word-versies van deze bestanden worden binnenkort via deze website beschikbaar gesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement en de EFRO-steunpunten bij de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.