Kom naar de bouwplaats!

Wilt u zien hoe Nederland zo efficiënt mogelijk van het gas af kan komen? Trek stevige schoenen aan en kom op 18 juni – de Dag van de Bouw – naar Oranjekade in Helmond. Neem een kijkje in de technische ruimte en ga mee met een rondleiding door de projectleider.

Duurzaam bouwen en de energietransitie gaan hand in hand. Het gaat immers niet alleen om het verlagen van het energiegebruik in het bouwproces, maar ook van het energiegebruik van de bewoner. ‘Van gas los’ wordt bovendien steeds urgenter, mede door de oorlog in Oekraïne.

Op Oranjekade in Helmond komt er een uniek zelfvoorzienend systeem dat 265 woningen voorziet van warmte en elektriciteit. ‘Zonder de OPZuid-subsidie was dit project absoluut niet van de grond gekomen. Dan was er gewoon alleen gewerkt met warmte en koude-opslag’, stelt Jos Beunen, technisch directeur van de ReDogroep die gevestigd is in Echt-Susteren en Eindhoven.

Meerdere warmtebronnen
Wat maakt het project “Een Lokaal Energie Systeem (LES) voor de gebouwde omgeving” aan Oranjekade in Helmond zo bijzonder? Beunen: ‘Normaal gebruiken bouwprojecten slechts één warmtebron voor het verwarmen van huizen, bijvoorbeeld warmte en koude-opslag. Aan Oranjekade maken we gebruik van wel vier of vijf warmtebronnen die ook nog eens gezamenlijk moeten functioneren. Daarbij zijn deze zeer innovatief”, zegt projectmanager John van Maren.

Restwarmte van koel- en vriesinstallaties
Een van de bronnen is groene, duurzaam opgewekte restwarmte uit koel- en vriesinstallaties uit de supermarkt in de wijk. Deze installaties werken op elektriciteit die afkomstig is van pv-panelen. Het gaat hierbij om een innovatief systeem waarin energie op dezelfde plek wordt gebruikt als waar deze wordt opgewekt. Er komt dus een lokaal energiesysteem met restwarmte.

Maatschappelijke waarde
Een lokaal energiesysteem met restwarmte kan op veel meer plaatsen worden toegepast. Denk aan stadscentra, woonwijken en vakantieparken. Het mooie is dat het niet nodig is om in de buurt te zitten van grote industrieën. Ook hoeft er geen zwaar en duur leidingtracé te worden aangelegd. ‘Het project aan Oranjekade heeft  dus  duidelijke maatschappelijke waarde. Het is niet plug and play, onderzoeken en experimenteren horen er bij. Vandaar dat we voor dit project ruim een miljoen euro subsidie ontvangen uit het Europese programma’, licht Jos Beunen toe.

Apetrots
Jos Beunen hoopt dat veel mensen hun stevige schoenen aantrekken en op 18 juni naar de bouwplaats in Helmond komen. ‘Wij zijn natuurlijk apetrots om te laten we zien waar we mee bezig zijn. Bovendien heeft het publiek ook recht om te weten waar publiek geld blijft. Wij leiden mensen daarom graag rond over de bouwplaats en in de technische ruimte.’

Meer inspirerende voorbeelden
In Zuid-Nederland worden met behulp van Europese fondsen diverse innovatieve toepassingen en concepten ontwikkeld op het gebied van duurzaam bouwen en wonen. Deze bieden inspirerende voorbeelden voor heel Nederland om gezamenlijk de slag te maken naar een duurzame leefomgeving. Oranjekade in Helmond is zeker niet het enige goede voorbeeld. Een ander voorbeeld van duurzaam bouwen dat van start kon door een Europese subsidie is Homes Factory. De betaalbare nul-op-de-meter woningen bestaan uit modules die later bij Homesfactory kunnen worden ingeleverd om opnieuw te worden gebruikt. Hiermee geeft Homes Factory een antwoord op de klimaatproblemen en het woningtekort voor met name starters. Dit project ontvangt ruim 1,5 miljoen euro aan subsidie uit het Europese programma OPZuid.

Over OPZuid
Nederland staat voor een enorme bouwopgave van 1 miljoen woningen. Het woningtekort is groot en dat raakt zowel starters als doorstromers. De woningmarkt moet snel weer toegankelijk worden voor alle Nederlanders. ​Tegelijkertijd staan we voor een grote duurzaamheidsopgave waar de bouwsector een belangrijke bijdrage aan moet leveren. Lees meer over OPZuid.

Dag van de Bouw op Oranjekade in Helmond
Op 18 juni is Oranjekade geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Lees meer over de Dag van de Bouw op Oranjekade. Volg een rondleiding bij een van de projectleiders.

Meer weten?
Meer informatie over LES Oranjekade Helmond, Homes Factory of andere innovatieve projecten op het gebied van duurzaam bouwen? Neem contact met op met: Communicatie@stimulus.nl.

laarzen op de bouwplaats. Dag van de Bouw - Igor Vetushko

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag