Van 15 mei tot en met 23 juni, 17.00 uur, jl. stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Valorisatievermogen MKB’ (1B2). Het loket is inmiddels gesloten.

Net als bij de eerste call was er veel animo: er zijn in totaal 42 projecten ingediend, waarvan 24 individuele projecten en 18 samenwerkingsprojecten, waarbij in totaal voor meer dan € 14 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 8,25 miljoen EFRO.

Stimulus Programmamanagement zal alle ingediende projecten beoordelen op volledigheid. Alle volledige en binnen OPZuid passende aanvragen worden in september voorgelegd aan de deskundigencommissie. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project zal worden gehonoreerd.