Van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur, stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Systeemversterking Human Capital’ (1B3). Het loket is inmiddels gesloten.

Waar de animo voor de eerste call tegenviel, is de tweede call populair gebleken: er zijn in totaal 20 projecten ingediend, waarbij in totaal voor meer dan € 18,5 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 8,6 miljoen EFRO.

Stimulus Programmamanagement zal alle ingediende projecten beoordelen op volledigheid. Alle volledige en binnen OPZuid passende aanvragen worden in september voorgelegd aan de deskundigencommissie. Mogelijk volgen op verzoek van de deskundigencommissie hierna verhelderende toelichtingen door een aantal aanvragers. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project zal worden gehonoreerd.