OPZuid call 1B2 levert 53 nieuwe aanvragen op.

Van 1 juni tot en met 30 november 2018, 17.00 uur, stond de derde oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Valorisatievermogen MKB’ (1B2). Het loket is inmiddels gesloten.

De call is opnieuw onverminderd populair gebleken: er zijn 53 projecten ingediend, waarbij in totaal voor meer dan € 19 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 6,1 miljoen EFRO.

Alle ingediende projecten zijn beoordeeld als volledig. Alle binnen OPZuid passende aanvragen worden in januari-februari 2019 voorgelegd aan de deskundigencommissie. Mogelijk volgen op verzoek van de deskundigencommissie hierna verhelderende toelichtingen door een aantal aanvragers. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project zal worden gehonoreerd.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier