Laat van je horen!

Heeft u een Europese subsidie toegekend gekregen? Vergeet dan niet – op de juiste manier – te communiceren over uw project. Zo weten burgers waar het Europese geld blijft en worden andere ondernemers wellicht geïnspireerd om ook een Europese subsidie aan te vragen. Voorkom dat u  gekort wordt op de subsidie. Communiceer op tijd en op de juiste wijze over uw project!  

Vier gouden communicatieregels:

  1. Zet op al uw uitingen over het project het logo van de Europese unie. Denk aan folders, brieven, de website en een bord op uw bedrijfslocatie.
  2. Plaats een affiche op de projectlocatie met informatie over het project. Het minimale formaat is A3. Het mag een poster zijn, maar ook een banner of elektronisch display, zolang deze maar permanent zichtbaar is.
  3. Maak van alle uitingen foto’s en neem deze op in uw voortgangsrapportage.
  4. Bekijk de communicatievereisten van de EU voor projecten die OPZuid-subsidie ontvangen.

Kansen
Communicatie over uw project is niet alleen een verplichting, maar ook een kans op gratis extra publiciteit. Wij communiceren namelijk graag met u mee.

  • We zetten onze communicatiekanalen en netwerken in om uw project onder de aandacht te brengen bij bestuurders, media, burgers, collega-ondernemers, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.
  • Dit doen we in interne en externe publicaties.
  • Op de Stimulus website, maar ook op de landelijke website Europa om de Hoek en de website van de Europese Commissie.
  • Tijdens events en werkbezoeken. En via onze sociale media. Als u ons tagt in uw eigen berichten gaan we ze zeker delen!

Dus ga die coproductie met ons communicatieteam aan en houd ons op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en leuke wetenswaardigheden over uw project. Buiten de sociale media om, kunt u ons bereiken per e-mail communicatie@stimulus.nl of telefonisch via 040 237 01 00.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier