OPZuid 2014-2020 van start

In het bijzijn van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, is op woensdag 29 oktober in het provinciehuis van Limburg het startschot gegeven voor het nieuwe OPZuid 2014-2020. Een nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland, wat subsidiemogelijkheden biedt voor activiteiten op het gebied van innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het nieuwe programma heet OPZuid – Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland.

Het programma is opgesteld door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in samenwerking met het Rijk en bedoeld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven. Bijzonder aan het nieuwe programma is dat bij de totstandkoming en in de uitvoering, zowel bedrijven en kennisinstellingen, als provincies en gemeenten nauw zijn betrokken. Het programma wordt hierdoor breed gedragen. Een groot deel van de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De verwachting is dat vanaf april 2015 projectaanvragen ingediend kunnen gaan worden.

verkeerslicht_groen

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier