25 mei 2020 sluit openstelling Bevordering Duurzame Energie

Vanaf 2 december 09:00 uur tot en met 25 mei 2020 17:00 uur kunnen aanvragen ingediend worden binnen het thema bevordering van duurzame energie. De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt 7.781.301 euro. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Deze openstelling volgt op een eerdere openstelling binnen dit thema. In de eerdere openstelling zijn 25 projecten ingediend. De deskundigencommissie heeft deze projecten beoordeeld, hiervan zijn 23 projecten als voldoende beoordeeld. Op dit moment worden 10 projecten die binnen het subsidieplafond zijn gerankt financieel technisch getoetst. De algemene bevindingen en tips van de deskundigencommissie zullen via de website beschikbaar worden gesteld.

Onder de volgende link vindt u een factsheet met beknopte informatie over de openstelling. Indien u interessante projectideeën hebt, denken wij graag met u mee over de wijze waarop deze ingepast kunnen worden in het programma.

Kent u binnen uw netwerk nog andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn, dan vragen wij u de factsheet met hen te delen.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Stimulus Programmamanagement of kijk op onze website.

bordje open
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier