Opeenvolgend karakter van Haalbaarheidsprojecten naar R&D samenwerkingsprojecten MIT Zuid

In de periode 2015 tot en met 2018 hebben 395 MKB’ers MIT Zuid subsidie ontvangen voor een Haalbaarheidsproject en 148 MKB-samenwerkingsverbanden een MIT Zuid subsidie voor een Research & Development (R&D) samenwerkingsproject. Haalbaarheidsprojecten gaan in de innovatiefunnel -het hele proces van ideeontwikkeling tot en met implementatie en doorontwikkeling- vooraf aan R&D samenwerkingsprojecten.  Zij hebben als doel om bedrijven te helpen om een afgewogen besluit te nemen om te investeren in een R&D traject. Onderzocht is of het opeenvolgende karakter van Haalbaarheidsprojecten naar R&D samenwerkingsprojecten ook blijkt uit de praktijk.

In de genoemde vier jaar hebben 43 Haalbaarheidsprojecten geleid tot 38 goedgekeurde R&D projecten. Dit betekent dat 10,9% van de Haalbaarheidsprojecten een opstap zijn geweest naar een R&D samenwerkingsproject en dat 25,7% van de goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten vooraf zijn gegaan aan een Haalbaarheidsproject. Dat impliceert dat de uitvoering van een Haalbaarheidsproject de slaagkans om R&D subsidie te ontvangen, vergroot. Tevens kan er geconcludeerd worden dat er een doorlopende lijn van Haalbaarheidsprojecten naar R&D samenwerkingsprojecten is. Bij de genoemde cijfers moet de kanttekening worden gemaakt dat Haalbaarheidsprojecten uitgevoerd in 2018 en mogelijk zelfs in 2017 nog kunnen resulteren in een R&D Samenwerkingsaanvraag in 2019 of later. De cijfers kunnen zich in de komende jaren dus nog positief ontwikkelen.

De twee volgende voorbeelden illustreren het opeenvolgende karakter van Haalbaarheidsprojecten naar R&D samenwerkingsprojecten van de MIT Zuid-regeling.

  • In 2016 voerde VAM Watertech B.V. een Haalbaarheidsproject uit ‘De slimme waterzuivering’. Op basis van nieuwe inzichten over de technische en economische haalbaarheid werd het traject in 2018 opgevolgd in samenwerking met GooFra Quality Products in een gezamenlijk R&D samenwerkingsproject ‘De nieuwe standaard in waterzuivering voor de Agrofoodsector’. Doel van dit project is om een nieuwe generatie van waterzuiveringsinstallaties te ontwikkelen om aan de huidige en toekomstige vragen op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid te voldoen.
  • In de periode 2015-2017 voerde Boon-foodconcepts B.V. achtereenvolgens drie Haalbaarheidsprojecten uit: ‘Van Proefveld tot Productlijn’ (teelt van nieuwe en vergeten peulvruchtensoorten met hoger eiwitgehalte), ‘BOON, van gewoon naar beter’ (ontwikkeling van nieuwe maaltijdvormen met bonen) en ‘Ontwikkeling van de Vega spread’ (bereidings- en garingstechniek van bonenspreads). In 2018 ging BOON-Foodconcepts B.V. een samenwerking aan met Dutch Quinoa Group B.V. om samen een nieuwe generatie volledig plantaardige producten te ontwikkelen (op basis van bonen en quinoa) ‘PuRE: een nieuwe generatie PlantaaRdige Eiwitten’. De kennis opgedaan tijdens de haalbaarheidsprojecten stond aan de basis van dit nieuwe project.
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier