Momenteel kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) binnen de provincie Noord-Brabant. Maandag 20 februari 2017 opent ook de maatregel ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen water’.

Openstellingen

Meer informatie over de maatregelen die nu opengesteld zijn vindt u op de POP3 homepage in het tabblad Openstellingen.
Let op: de einddatum voor het indienen van projecten voor de openstellingen is verruimd. Tot 9 maart 17.00 kunnen projecten ingediend worden.

Projectaanvraag via webportal Stimulus Programmamanagement

Het indienen van de aanvraag verloopt vanaf 2017 direct via Stimulus Programmamanagement in plaats van via RVO.nl. Uw projectaanvraag kunt u indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement.

Aanvraagformulieren beschikbaar

Ter voorbereiding op het indienen van uw aanvraag zijn per maatregel het aanvraagformulier inclusief bijlagen beschikbaar gesteld. Deze kunt u vinden op de documentenpagina onder projectaanvraag. Het aanvraagformulier geeft de vragen weer zoals deze in de webportal tijdens het indienen van de aanvraag moeten worden ingevuld. Een aanvraag moet dus via de webportal worden ingediend. Er kan geen gebruik gemaakt worden van het beschikbaar gestelde document.

Als bijlagen zijn diverse formats beschikbaar gesteld, zoals een format projectplan, MKB-verklaring, verklaring geen financiële moeilijkheden en een model samenwerkingsovereenkomst. Wij adviseren u om, indien van toepassing, deze formats te gebruiken, om u ervan te verzekeren dat u een volledige aanvraag indient!

Voor elke maatregel zijn ook checklisten te downloaden, waarop u zelf kunt nagaan welke documenten en informatie noodzakelijk is voor een volledige aanvraag.