Nieuwe openstelling project CrossRoads2 door aanwezigheid extra budget grensoverschrijdende innovatieprojecten

De Stichting CrossRoads2 en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben het project CrossRoads2 intensief in de markt gezet en de behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking, gestimuleerd met subsidies, blijkt groot te zijn bij het KMO/MKB. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal aanvragen binnen de voorgaande openstellingen, waarbij er meer aanvragen binnenkwamen dan er budget beschikbaar was. Oorspronkelijk was er voor CrossRoads2 €7,25 miljoen beschikbaar voor projecten.

Stichting CrossRoads2 heeft recentelijk een herindiening gedaan bij het programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland. Stichting CrossRoads2 heeft namens het gehele consortium recentelijk bij het Comité van Toezicht (van provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg) een aanvullende aanvraag ingediend. Op 3 september jl. is hier een positief advies uit voort gekomen, waardoor er met een extra budget (€ 700.000 EFRO middelen) een nieuwe openstelling zal worden uitgezet voor het betreffende project.

De openstelling vindt plaats van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019, 17.00 uur, voor de innovatieprojecten. Het gaat hier om een tender, waarbij de projecten met elkaar zullen worden vergeleken. Het totale budget is € 2.150.000,- subsidie, met een maximaal bedrag aan subsidie van € 135.000,- per project.

Voor de openstelling van de haalbaarheidsstudies, zal de openingsdatum 15 februari 2019 zijn, met als sluitingsdatum 29 november 2019, 17.00 uur. Hier gaat het om een first come, first serve. Het budget is gesteld op € 240.000,- subsidie, met een maximaal bedrag subsidie van € 10.000,- per project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ontwikkelingsmaatschappij. De criteria voor aanmelding en doelstelling van de subsidieregeling blijven intact. Meer informatie over CrossRoads2 vindt u op crossroads2.eu. Ook kunt u op deze website inspiratie op doen, omdat er verschillende voorbeelden van gehonoreerde projecten zijn opgenomen.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier