De provincie Noord-Brabant stelt per 1 december 2016 een bedrag van 560.000 euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers gestimuleerd om extra te investeren in verduurzaming en vernieuwing van hun bedrijf.

De agrarische sector vergrijst en het is van groot belang om jonge ondernemers, die bijvoorbeeld het agrarische bedrijf van hun ouders hebben overgenomen, te steunen om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. Het gaat daarbij vooral om investeringen in een efficiëntere productie die aansluit op de maatschappelijke wensen. In de periode van 1 december 2016 tot en met 15 januari 2017 kunnen jonge landbouwers een subsidieaanvraag indienen.

Met deze openstelling sluit Noord-Brabant aan op de landelijke afspraak tussen de provincies en het Rijk om in het kader van deze POP3-regeling jaarlijks tegelijk met andere provincies subsidie beschikbaar te stellen voor jonge landbouwers. Daarbij is gekozen voor een uniforme regeling met een relatief korte investeringslijst waaruit aanvragers kunnen kiezen. Provincies kunnen daar in beperkte mate van afwijken om in te spelen op de regionale verschillen. Noord-Brabant heeft gekozen voor deze investeringen.

Alle informatie over de voorwaarden en het aanvragen van POP3-subsidies is te vinden op de website van Stimulus Programmamanagement. Stimulus is de uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant voor Europese programma’s en het centrale loket voor het indienen van subsidieverzoeken. In tegenstelling tot alle andere POP3 openstellingen ligt de afwikkeling van de subsidieverzoeken voor de jonge landbouwers regeling volledig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).