Openstellingsdata MIT Zuid 2021 bekend

Ook in 2021 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn als volgt:

  • Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 20 april 2021 9.00 uur tot 9 september 17.00 uur
  • Voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): 1 juni 2021 9.00 uur tot 9 september 17.00 uur

De opzet van het instrumentarium in 2021 kent significante wijzigingen vergeleken met MIT 2020. Belangrijke wijziging is de overgang naar het missiegedreven beleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het missiegedreven innovatiebeleid betekent dat binnen MIT Zuid 2021 innovaties gericht dienen te zijn op één van de onderstaande maatschappelijke missies (1 t/m 4) of op één van de Sleuteltechnologieën (nr. 5). Deze vijf thema’s worden nader toegelicht binnen de kennis- en innovatie agenda’s (KIA’s) op onze website.

  1. Energietransitie en duurzaamheid;
  2. Landbouw, water en voedsel;
  3. Gezondheid en zorg;
  4. Veiligheid;
  5. Sleuteltechnologieën.

De nieuwe subsidieregeling bestaat uit twee paragrafen (Haalbaarheid en R&D Samenwerking). Pagina’s 1 tot en met 15 betreft de regeling inclusief vereisten waar aanvragen aan dienen te voldoen. Vanaf pagina 16 volgen de twee bijlagen bij de regeling, zijnde een nadere uitleg van onder andere de 5 kennis- en innovatie agenda’s en de toelichting over de regeling. In de toelichting op de regeling zijn de verschillende artikelen waar toepasselijk verduidelijkt.

Naar aanleiding van de wijzigingen in de regeling is ook ons aanvraagformulier gewijzigd. Het nieuwe aanvraagformulier treft u op onze website, onder ‘Aanvragen & beheren’ en vervolgens ‘Documenten’.

Verder geldt dat verscheidene bedrijven gebruik hebben gemaakt van NOW steun in verband met de gevolgen van de Coronapandemie. Recent hebben wij een nieuwsbericht gewijd aan deze steun in relatie tot de status ‘financiële moeilijkheden’.

Beeldkenmerk van het programma MIT Zuid
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier