Openstelling MIT Zuid R&D leidt tot 38 innovatieprojecten

De onlangs gesloten openstelling voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten heeft geleid tot 38 innovatieprojecten in Zuid-Nederland (met 84 betrokken projectpartners) die in aanmerking komen voor een MIT Zuid-subsidie. Hiermee is het subsidieplafond van € 7.324.800 volledig benut. Naast deze subsidie investeren de betrokken bedrijven zelf € 14,4 miljoen in hun innovatieprojecten. De geselecteerde projecten richten zich op innovaties in de volgende topsectoren: Agri & Food (5x), Chemie & Biobased (8x), HTSM (15x), Life Sciences & Health (8x) en Logistiek (2x). De volledige lijst van projecten en begunstigden is hier te vinden.

Eerder hebben wij u medegedeeld dat Stimulus Programmamanagement voor deze openstelling 123 aanvragen had ontvangen, met daarbij 280 betrokken projectpartners. De projecten die aan de technische vereisten voldeden zijn allen voorgelegd aan de Deskundigencommissie wat geresulteerd heeft in de 38 geselecteerde innovatieprojecten die MIT Zuid-subsidie ontvangen.

Afbeelding van samenwerking aan innovatie
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier