123 aanvragen voor MIT R&D samenwerking ingediend

Door het innovatieve MKB in Zuid-Nederland zijn 123 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking, die op 10 september is gesloten. Het subsidieplafond van € 7.324.800 is hiermee ruim drie keer overvraagd.

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld en degene die voldoen aan de vereisten worden voorgelegd aan de Deskundigencommissie. Aanvragers horen uiterlijk op 3 december of ze al dan niet subsidie zullen ontvangen.

Beoordeling projecten
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier