Hulpmiddel voor het meenemen van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) in uw MIT Zuid R&D-aanvraag

Staat u op het punt om uw projectaanvraag voor MIT Zuid R&D in te dienen? Bekijk dan vooraf dit hulpmiddel met toelichtingen en praktische tips om de Kennis-en Innovatieagenda’s (KIA’s) mee te nemen in uw aanvraag.

Selectieproces aan de hand van scoringscriteria

Na sluiting van het subsidieloket wordt uw aanvraag kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie aan de hand van vier scoringscriteria. Vervolgens wordt uw project gerangschikt ten opzichte van de andere ingediende projectaanvragen. De scoringscriteria zijn als volgt:

 1. Mate van technologische vernieuwing;
 2. Economische waarde;
 3. Kwaliteit van het R&D samenwerkingsverband;
 4. Impact op thema’s uit de KIA’s.

Een toelichting op deze criteria vindt u hier in het hulpmiddel.

KIA’s en de koppeling aan uw innovatie

Als R&D-samenwerkingsverband kunt u met uw project op verschillende gebieden maatschappelijke uitdagingen oplossen. Deze gebieden zijn beschreven in de Kennis-en Innovatieagenda’s (KIA’s). Met behulp van de KIA’s legt u uit waar uw project zich op richt en welke maatschappelijke impact dit heeft.

Koppel uw innovatie aan de KIA waarop uw innovatie de grootste invloed heeft. Bekijk vervolgens of er impact is op een andere KIA, let hierbij op de voorwaarde van KIA 6.

 1. KIA 1: Energie en Duurzaamheid;
 2. KIA 2: Gezondheid en Zorg;
 3. KIA 3: Landbouw, Water en Voedsel;
 4. KIA 4: Veiligheid;
 5. KIA 5: Sleuteltechnologieën;
 6. KIA 6: Maatschappelijk verdienvermogen (in combinatie met een van de andere KIA’s).

Een toelichting op iedere KIA met een concreet voorbeeldproject vindt u hier in het hulpmiddel.

Praktische tips voor onderbouwing van de impact

Nadat u de meest relevante KIA geselecteerd heeft voor uw project, is het belangrijk de maatschappelijke impact van uw innovatie zo goed mogelijk te omschrijven. Hiervoor biedt de tool drie praktische tips:

 1. Ga gestructureerd te werk. Maak gebruik van hulpvragen;
 2. Maak uw antwoord zo concreet mogelijk;
 3. Beschrijf de impact op andere KIA’s.

U toelichting op iedere tip vindt u hier in het hulpmiddel.

Nog een week de tijd voor het indienen van uw projectaanvraag

Uw projectaanvraag kan nog ingediend worden tot 9 september 2021, 17:00 uur. De benodigde documenten voor uw aanvraag vindt u hier. Alle aanvragen die voor deze termijn volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regeling technische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u hier.

Zoals u in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen, is er in 2021 een belangrijke wijziging voor het scoringscriterium van MIT R&D Samenwerkingsprojecten doorgevoerd. Dit criterium is van ‘crossover topsectoren’ naar ‘maatschappelijke impact op de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) ’ over gegaan. Voor aanvullende vragen over MIT Zuid kunt u contact opnemen met Stimulus via 040 237 0100 of info@stimulus.nl. Kijkt u ook eens of uw vraag al eerder is gesteld onder de categorie veelgestelde vragen.

afbeelding van het hulpmiddel voor het meenemen van KIA's in uw projectaanvraag
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag