Het MIT Zuid loket is dinsdag 11 april om 9.00 geopend. Via het webportal  kunt u projectaanvragen indienen voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid. De verdeelsystematiek voor de beide genoemde instrumenten is ‘first come, first serve’. Vanaf het moment dat het subsidieplafond bereikt is, sluit de regeling voor deze instrumenten.

Het instrument R&D samenwerking wordt via een tender open gesteld vanaf 3 juli om 9.00 uur tot en met 7 september om 17.00 uur. Voor meer informatie, zie www.stimulus.nl/mit-zuid.

Aanvraagformulieren voor de drie instrumenten zijn hier te vinden.

We zien uw aanvraag graag tegemoet.