Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in de MIT Zuid instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid.
Er zijn in totaal 249 aanvragen ingediend, waarvan 235 aanvragen voor een Haalbaarheidsproject en 14 aanvragen voor een Innovatieadviesproject.

Met deze ingediende aanvragen is het subsidieplafond van € 3.139.200 naar verwachting bereikt. Daarom is de webportal per 14 augustus 2017 gesloten. Stimulus Programmamanagement rondt de komende tijd de besluitvorming voor de laatste openstaande aanvragen af.