Regio West-Brabant doet nieuwe storting in Brabants leisure fonds

Ondernemers met vernieuwende recreatieve plannen voor Noord-Brabant kunnen sinds twee jaar een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, kortweg LOF Brabant. Het LOF Brabant stimuleert nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers naar de provincie te trekken, die hier langer blijven en meer besteden. Regio West-Brabant, financier van het LOF Brabant, heeft besloten om voor 2019 een additionele storting van € 100.000 in het fonds te doen. De provincie Noord-Brabant verdubbelt deze bijdrage, conform eerder gemaakte afspraken.

Financiering

Het LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door provincie Noord-Brabant, de regio’s Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, AgriFood Capital en Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma.

Regio West-Brabant heeft een bijdrage toegezegd van € 100.000 per jaar voor 2017-2018 in het fonds en heeft onlangs besloten om deze bijdrage met € 100.000 voor 2019 te verlengen.

Ambitie

Het LOF Brabant heeft, inclusief de additionele stortingen, een totale omvang van bijna € 6,8 miljoen. De financiers hebben bij de start van het fonds de ambitie uitgesproken om in een periode van 10 jaar via het LOF Brabant minimaal € 10 miljoen te investeren in de leisure sector in Noord-Brabant. De heer De Boer, voorzitter van Stichting LOF Brabant, reageert dan ook verheugd: “In Brabant is het belang van de leisure industry qua uitstraling, werkgelegenheid en diversiteit aan aanbod al vroeg ingezien. Het is een belangrijke sector, waarin veel partijen actief zijn. Tot op heden heeft het LOF Brabant aan drie innovatieve projecten een lening verstrekt: aan het Oorlogsmuseum Overloon, aan het surrealistisch labyrint Doloris en aan de Virtual Reality Game Exodus Burned. Verschillende andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Ik ben dan ook blij dat Regio West-Brabant heeft besloten tot een additionele bijdrage voor 2019, die door de provincie Noord-Brabant wordt verdubbeld. Gezamenlijk maken we onze ambitie waar!

Meer informatie

Ondernemers met een innovatief plan voor nieuw aanbod voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen contact opnemen met het fondsmanagement van het LOF Brabant om te toetsen of hun plan in aanmerking komt voor een lening via info@lofbrabant.nl.

Meer informatie over het LOF Brabant en het aanvragen van een lening vindt u op www.lofbrabant.nl.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag