Let op: Nieuw budget beschikbaar voor vrijkomende vouchers

In navolging van eerdere berichtgeving melden we dat er nieuw budget beschikbaar is voor vouchers voor veehouders die overwegen te stoppen of om te schakelen.
U kunt vanaf heden dus weer vouchers aanvragen.

Uw aanvraag
Heeft u al een aanvraag ingediend?
Aanvragen die in de zomerperiode op ‘de wachtlijst’ gezet zijn worden momenteel in behandeling genomen en ontvangen op korte termijn nader bericht.

Voor eigenaren van lege stallen en schuren is het subsidieplafond van de voucherregeling nog niet bereikt.
Zij kunnen dus nog steeds een voucher aanvragen.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag